Poddanie kobiet

John Stuart Mill w podporządkowanie kobiet, napisany wspólnie z żoną (Harriet Taylor Mill) i opublikowane w 1869

roku, znieważają uczuć religijnych i przyjęte normy europejskie społeczeństwo swoich czasów, zyskał sobie powszechne aprobaty. Książka

inspirowana początku sufrażystki i praw kobiet kampanię, i jest uważany dziś za klasykę edycji philosophy.This Continue reading